Freier Deutscher Gewerkschaftsbund, FDGB, faglig landsorganisation, oprettet i 1945 i den del af Tyskland, som 1949-90 udgjorde DDR. FDGB blev integreret i statsopbygningen og havde betydningsfulde opgaver især på virksomhedsniveau. Fagbevægelsens rolle i staten fremgik af forfatningen, der ikke garanterede strejkeretten, men definerede fagbevægelsen som en aktiv deltager i det statslige liv, fx i forbindelse med lovudformningen. FDGB var paraplyorganisation for 20 industri- og fagforbund og organiserede stort set alle lønmodtagere i DDR. I 1989 havde FDGB ca. 9 mio. medlemmer; den opløste sig selv i maj 1990.