Freeman John Dyson var en britisk-amerikansk fysiker og nedrustningsekspert, professor ved Princeton University fra 1953. Dyson ydede fundamentale bidrag til studiet af subatomare partikler, og han udførte betydningsfuld forskning inden for nedrustning. Han er derudover kendt for sine tankeeksperimenter, bl.a. om intelligent liv i verdensrummet. Dyson har bl.a. skrevet Origins of Life (1986, da. Livets To Begyndelser, 1987) og From Eros to Gaia (1991).