Fredrikshamn er et svensksproget navn for den finske havneby Hamina.