Fredrik Wilhelm Pipping, 1783-1868, finsk embedsmand og bibliograf, 1814-45 chef for universitetsbiblioteket, som han genopbyggede i Helsinki efter branden i Turku 1827. Pipping, der 1839 blev adlet, udgav den grundlæggende bibliografi Förteckning öfver i tryck utgifna skrifter på finska språket (1856-57). 1841-56 var han senator, dvs. minister. Hans efterslægt tæller adskillige betydelige videnskabsmænd, bl.a. filologerne Hugo Pipping (1864-1944) og Rolf Pipping (1889-1963) samt nationaløkonomen Hugo E. Pipping (1895-1975).