Frederik Christian Breitendich, 1702-1775, dansk organist, som virkede ved Nikolaj Kirke i København og ved Christian 6.s hof. Han udgav i 1764 den første gennemarbejdede danske koralbog. Efter tidens smag var mange af melodierne udsmykkede, så de lød som verdslig musik eller ligefrem som dansemusik.