Frederik 3. - 144057, Friedrich, 1415-1493, tysk-romersk konge fra 1440 (som Frederik 4.) og kejser fra 1452. Frederik 3., der var af slægten Habsburg, arvede i 1435 faderens titel som hertug af Steiermark, Kärnten og Krain og blev i 1440 valgt til tysk konge. Han fik dog ikke kontrol over hele riget pga. modstand fra lokale fyrster og stormænd. Frederik 3. indgik i 1448 i Wien en overenskomst med paven (Wienkonkordatet), hvilket resulterede i et samarbejde mellem paven og den tyske kejsermagt helt frem til 1806. Det lykkedes ham ikke at fastholde sine arvelande Ungarn og Bøhmen. Sønnen Maximilian ægtede i 1477 Maria af Burgund, hvilket lagde grunden til habsburgernes senere magtudfoldelse. Frederik var formynder for Sigmund af Tyrol og László 5. Postumus (1440-57).