Frederik 2. den Vise, Friedrich der Weise, 1482-1556, kurfyrste af Pfalz fra 1544. Frederik var feltherre under kejserne Maximilian 1. og Karl 5. og ledede i 1529 og 1532 kampene mod tyrkerne. I 1535 ægtede han Christian 2.s datter Dorothea og deltog i Grevens Fejde i håb om at opnå den danske trone. Senere opponerede han mod kejser Karl og nærmede sig Det Schmalkaldiske Forbund.