Frederik 1. den Stridbare, Friedrich der Streitbare, 1370-1428, kurfyrste af Sachsen fra 1423. Frederik 1. af huset Wettin arvede bl.a. slægtens gods i Meissen. I konflikt med kong Wenzel af Bøhmen og husitterne støttede han kejser Sigismund, som belønnede ham med hertugdømmet Sachsen-Wittenberg og kurfyrsteværdigheden. Da tyske professorer og studenter blev fordrevet fra det husittiske Prag, grundlagde han i 1409 universitetet i Leipzig. Hans krigspolitik mod husitterne førte til dyb gæld.