Frederik, Friedrich, 1771-1845, prins af Hessen-Kassel, dansk officer. I 1809 var prins Frederik chef for det hovedkorps af hæren, der skulle erobre Skåne, men da felttoget måtte opgives, blev han general og vicestatholder i Norge. I 1813 fik prins Frederik kommandoen over de danske styrker i Holsten, der var underlagt marskal Davouts franske korps. Han gik sejrrig ud af flere kampe, bl.a. ved Sehested den 10. december 1813. I 1814 blev han chef for hæren i Hertugdømmerne og 1815-18 tillige for det danske okkupationskorps i Frankrig. I 1836 blev prins Frederik udnævnt til feltmarskal, statholder og overpræsident i provinsialregeringen i Hertugdømmerne.