Frederik, Friedrich, 1820-1884, landgreve af Hessen-Kassel; søn af Vilhelm af Hessen-Kassel. Frederik var som sin far knyttet til Danmark og var på tale som tronfølger efter Frederik 7. Efter dansk pres afstod han dog kandidaturet til prins Christian af Glücksborg (Christian 9.), som var gift med hans søster, Louise. Frederik blev i 1844 gift med Aleksandra, født 1825 og datter af Nikolaj 1. af Rusland. Hun døde imidlertid samme år, hvorefter Frederik bosatte sig i København. I 1853 giftede han sig igen med en datter af prins Friedrich Karl Alexander af Preussen (1801-83). Efter krigen i 1864 forlod Frederik Danmark; to år senere blev hans land, Hessen-Kassel, indlemmet i Preussen, som han dog snart forsonede sig med.