Fransk Reformert Kirke, L'Église réformée française de Copenhague, kirkesamfund i Danmark. Efter at de reformerte (se reformerte kirker) i 1685 havde fået tilladelse af Christian 5. til at holde gudstjenester og bygge kirke, delte de sig hurtigt i en tysk og en fransk menighed. Begge menigheder anvender Reformert Kirke på Gothersgade i København til deres gudstjenester.