Frankfurtfreden, fredstraktat, undertegnet i Frankfurt am Main 10.5.1871 som afslutning på Den Fransk-tyske Krig 1870-71. Frankrig måtte afstå betydelige dele af Alsace og Lorraine og betale 5 mia. franc i krigsskadeserstatning til Tyskland.