Franchthihulen, hule på Ermionishalvøen i Argolis, Peloponnes. Hulen, der blev udgravet 1967-79, er af central betydning for forståelsen af Grækenlands forhistorie. En ubrudt lagdeling viser menneskelig beboelse fra ældre til sen stenalder, ca. 35000-5000 f.Kr. Endvidere vidner fundene herfra om landbrugets opståen i Grækenland, og de udgør den hidtil rigeste dokumentation for klimaforandringer i Middelhavsområdet.