Foulques, 1095-1143, konge af Jerusalem fra 1131. Som greve af Anjou samlede Foulques store landområder under sig og blev stamfader til Plantagenetdynastiet gennem sønnen Geoffroys ægteskab med den engelske tronarving Mathilde. I 1120 drog han på korstog til Det Hellige Land, og i 1129 blev han gift med kong Baudouin 2.s datter Mélisende og arvede gennem hende kongetronen. Han bekæmpede med stort held den muslimske hersker Zangi af Mosul i alliancer med byzantinere og med det muslimske Damaskus.