Forureningsrådet, var et udvalg på fire medlemmer, som blev nedsat i 1969 af indenrigsministeren. Rådets opgave var bl.a. at beskrive forureningstilstanden i Danmark og at vise veje til bekæmpelse af forureningen. I rådets rapport nr. 12, Recipientforhold, har man den første landsdækkende oversigt over miljøproblemerne i vandet. I rapport nr. 15, Målsætning, er der en række forslag til, hvordan man kan løse og forebygge miljøproblemerne. Denne rapport har haft stor betydning for den danske miljøreform, især Miljøbeskyttelsesloven af 1973. Der er også rapporter om luft, affald og støj. Forureningsrådets sekretariat overgik i 1971 til det nyoprettede Ministerium for Forureningsbekæmpelse, og rådet blev endeligt nedlagt i 1972, da Miljøstyrelsen blev oprettet.