Forsikringsrådet, organ, som 1981-2001 sammen med Finanstilsynet førte tilsyn med forsikringsselskabers og pensionskassers overholdelse af forskrifterne for forsikringsvirksomhed. Forsikringsrådet blev nedlagt ved oprettelsen af Det finansielle Virksomhedsråd.