Forbundsforsamlingen, Bundesversammlung, det schweiziske parlament, der består af to kamre, Nationalrat med 200 medlemmer og Ständerat med 46 medlemmer. Bundesversammlung er også betegnelsen på den forsamling, der nedsættes ved valg af forbundspræsidenten i Tyskland. Se Tyskland (forfatning) og Schweiz (forfatning).