Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, oprettet 1946 med det formål at bidrage til øget forståelse mellem de to lande på bl.a. det kulturelle område. Fondet realiserer sit formål bl.a. gennem kurser, seminarer, udstillinger, udgivelser og forskningsprojekter samt gennem stipendieophold for enkeltpersoner og grupper på fondets ejendomme Schæffergården i Gentofte og Lysebu i Oslo. Virksomheden finansieres gennem driften af stederne og afkastet af fondets kapital. Den danske andel af fondets grundkapital udgør ca. 9 mio. kr., hvoraf størstedelen stammer fra krigsforsikringsforbundene og fra den dansk-norske organisation Norgeshjælpen, som virkede under 2. Verdenskrig. Fondet har årligt indtægter og udgifter på ca. 9 mio. kr.