Florø er en by i Vestnorge med 9.015 indbyggere (2023). Den blev i midten af 1800-tallet ved lov anlagt som center for et dengang stort sildefiskeri, som dog senere er mindsket en del. Efterhånden udvikledes den til en vigtig industri- og serviceby, og den er fra 1990'erne en hurtigtvoksende forsyningsby for den norske offshore-olieproduktion.