Flickaffæren, politisk skandale i Tyskland. Flickkoncernen havde gennem 1970'erne og 1980'erne støttet flere politiske partier til gengæld for skattebegunstigelser. Da sagen kom frem 1984, førte den bl.a. til, at to ministre blev dømt for skatteunddragelse.