Flemming Juncker var dansk direktør, godsejer og modstandsmand; gift i 1960 med Jutta Juncker. Juncker var uddannet som forstkandidat; han startede i 1930 et svellesavværk i Køge (Junckers Savværk) og var direktør indtil 1938, da han erhvervede godset Overgård ved Mariager. Under 2. Verdenskrig engageredes Juncker i modstandsarbejdet, hvor han stillede sig og sin ejendom til rådighed ved de første våbennedkastninger. Senere opbyggede han sammen med Ole Geisler det jyske modtageapparat, men måtte i 1944 flygte til Storbritannien, hvor hans opgave blev at lede de britiske luftleverancer til Danmark. Efter krigen fortsatte Juncker driften af godset indtil 1981 og var igen direktør for A/S Junckers Savværk 1960-76. Han har skrevet erindringsbogen Men morsomt har det været (1983).