Flemming Johansen var en dansk klassisk arkæolog. Han blev magister i 1961 og året efter ansat som museumsinspektør på Ny Carlsberg Glyptotek, hvor han var direktør i årene 1978-1998. Johansen fornyede museets image og aktiviteter i multikulturel retning, samtidig med at traditionerne blev holdt i hævd. Han skrev om bl.a. etruskiske bronzer og om græsk og romersk portrætkunst. Dyrenes nat (1969) indledte udgivelsen af en række børnebøger.