Flemming Bussenius Larsen, 1908-1996, dansk generalmajor. Larsen overtog i 1944 ledelsen af generalstabens illegale efterretningstjeneste, blev arresteret af Gestapo i september s.å. og indsat i koncentrationslejren Neuengamme. I 1962 blev Larsen første chef for det nyoprettede dansk-tyske korps i Rendsborg (LANDJUT). 1969-73 blev han dansk repræsentant i NATOs Militærkomité og militærrådgiver ved den danske repræsentation ved Det Nordatlantiske Råd.