Flagsagen, norsk-svensk politisk konflikt om Norges ret til at føre eget flag trods unionen med Sverige. Fra 1870'erne blev Flagsagen, bl.a. på foranledning af Bjørnstjerne Bjørnson, et vigtigt led i Norges kamp for selvstændighed og dermed løsrivelse fra unionen. I 1893 og 1896 vedtog Stortinget Flagloven, som tillod det norske flag, men begge gange nedlagde kong Oscar 2. veto. Loven blev igen vedtaget i 1898, men denne gang uden om kongen, således som Eidsvollforfatningen tillod. Flagloven var et forvarsel om unionsopløsningen i 1905.