Fitzwilliam Virginal Book, den berømteste og mest omfattende af de talrige håndskrevne samlinger fra omkring 1600 med musik for virginal, en variant af spinettet, der var særlig yndet på den tid i England. Samlingen, der blev nedskrevet 1609-19, indeholder ca. 300 stykker; de hyppigst forekommende komponistnavne er William Byrd, John Bull og Giles Farnaby. Samlingen blev opkaldt efter en tidligere ejer, Richard Fitzwilliam (1745-1816), hvis store musiksamling indgår i det museum i Cambridge, der bærer hans navn.