Fis-dur, inden for musik durtoneart med fis som grundtone og fortegnet ♯ for f, c, g, d, a og e; paralleltoneart til dis-mol.