Filips van Marnix, ca. 1540-1598, nederlandsk forfatter, diplomat og politiker. Som reformert teolog udgav Marnix polemiske skrifter mod katolicismen, og hans lyrik- og bibeloversættelser er klenodier i nederlandsk litteratur. Under Den Nederlandske Frihedskrig mod Spanien var han aktiv både diplomatisk og militært og var 1573-74 i spansk fangenskab. Som Antwerpens borgmester blev han gjort ansvarlig for byens overgivelse i 1585, hvorefter han trak sig tilbage fra offentligt virke.