Filippinerbækkenet, havområde i Stillehavet øst for Filippinerne; 2 mio. km2 med havdybder mellem 4000 og 7000 m. Bækkenet afgrænses mod øst af lange rygge af undersøiske vulkaner og mod nord og vest af hhv. Ryukyugraven og Filippinergraven.