Fernando Alvarez de Toledo Alba, 1507-1582, hertug af Alba, spansk feltherre. Han deltog i kejser Karl 5.s mange felttog; i Den Schmalkaldiske Krig 1545-47 ledede han kejserens tropper, og i 1552 blev han øverstbefalende i Italien. Efter Billedstormen i 1566 blev Alba året efter sendt til de spanske besiddelser i Nederlandene, hvor han bekæmpede oprøret og kætteriet med religiøs fanatisme og terror. Indførelsen af en omsætningsafgift imod provinsialstændernes vilje fik oprøret til at blusse op igen i de nordlige provinser i 1572. Da Alba ikke formåede at knuse oprøret, vendte han i 1573 tilbage til Spanien. Alba blev igen anvendt som feltherre ved Spaniens erobring af Portugal 1580.