Ferenc 2. Rákóczi, 1676-1735, fyrste af Transsylvanien, søn af Ferenc 1. Rákóczi. Rákóczi blev 12 år gammel fjernet fra sin familie og givet en kejsertro opdragelse. I 1694 vendte han tilbage til Ungarn, hvor hans antihabsburgske følelser blev vakt til live. Han henvendte sig til den franske kong Ludvig 14. for at få støtte til sin kamp mod habsburgerne, men brevet blev opsnappet, og Rákóczi fængslet. I 1703 vendte han tilbage og indvilligede i at stille sig i spidsen for et oprør, der snart udviklede sig til en landsomfattende frihedskamp. I begyndelsen vandt Rákóczi en række sejre, men han var klar over, at kampen var udsigtsløs, hvis den ikke blev støttet af de europæiske stormagter. Den ugunstige internationale situation bevirkede, at der ikke kom den forventede støtte fra Frankrig, og at forhandlinger med Rusland var forgæves. Oprørshæren led et afgørende nederlag, og i 1711 blev en fredstraktat undertegnet. Rákóczi gik herefter i landflygtighed og levede fra 1717 i Osmannerriget.