Ferdinand 3. den Hellige, ca. 1199-1252, konge af Castilien fra 1217 og af León fra 1230, en af de mest betydningsfulde konger i spansk middelalder. Ferdinand fortsatte Reconquistaen af Den Spanske Halvø med så stor succes, at der ikke var en eneste muslim tilbage, som ikke anerkendte ham som vasalherre. Han kæmpede langs Guadalquivirs bredder og erobrede Ubeda og Córdoba (1236), Murcia (1243), Jaén (1246) og Sevilla (1248), som han valgte til sin hovedstad. Det muslimske territorium nåede dermed sin mindste udstrækning før den endelige erobring i 1492, og kongerne af Murcia og af Granada blev gjort tributpligtige. I 1244 blev grænsen mellem Castilien og Aragonien lagt fast. Ferdinand grundlagde katedralerne i Burgos (1221) og Toledo (1226) og støttede etableringen af universitetet i Salamanca. Han blev kanoniseret i 1671.