Ferdinand 1., 1793-1875, kejser af Østrig 1835-48. Som ældste søn af kejser Frans 1. arvede Ferdinand trods kronisk sygdom, der gjorde ham uegnet som regent, det enevældige kejserdømme. Den egentlige magt blev lagt i en såkaldt statskonference, hvor uenigheden mellem fyrst Metternich, grev Kolowrat og ærkehertug Ludvig medførte politisk stagnation frem til 1848. Ferdinand med tilnavnet der Gütige 'den godhjertede' abdicerede i december 1848, og hans nevø, Frans Josef, overtog tronen.