Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, offentlig institution i USA, oprettet i 1934 som led i bankreformen fra 1933. FDIC har til formål at forsikre indskud i banker og sparekasser mod tab. De indskudsmodtagende institutioner finansierer FDIC gennem standardiserede forsikringspræmier, og FDIC overtager også insolvente pengeinstitutter for at forhindre en lukning.