Fanti, Fante, vestafrikansk rige, der blev grundlagt i begyndelsen af 1600-t. i en del af det nuværende Ghana, samt et folk (fanti) og dette folks sprog, en akandialekt. Statsformen var en løs sammenslutning af mindre stater, hvis antal udvidedes i 1600-t.s slutning, bl.a. ved indlemmelse af en række Guldkyststater. Efter Ashantirigets ekspansion i første halvdel af 1700-t. blev Fantiriget, der ville fastholde sin mellemhandlerposition, Ashantis hovedmodstander, ofte i alliance med frafaldne Ashantiprovinser og med støtte fra de britiske forter på kysten. I 1807 besejredes Fantiriget af Ashantiriget, som bevarede overhøjheden frem til 1826, da Ashanti besejredes ved en alliance mellem bl.a. Fanti og Storbritannien. Herefter indlemmedes Fantiriget i et uformelt britisk protektorat. Modstand imod den europæiske dominans og frygt for en ny Ashantiinvasion førte i 1868 til dannelsen af den såkaldte Fantikonføderation, der var et forsøg på at skabe en selvstændig statsdannelse blandt kyststaterne. Konføderationen blev likvideret af Storbritannien i 1873, og efter Storbritanniens sejr over Ashantiriget året efter blev Fanti en del af den nyoprettede britiske Guldkystkoloni.