Familien, kristen religiøs bevægelse, grundlagt i Californien sidst i 1960'erne af David Brandt Berg (1919-94), der opfattes som profet; oprindeligt navn Children of God, på dansk Guds Børn. Bevægelsen var tidligere en stramt hierarkisk opbygget organisation, hvor medlemmerne antog bibelske navne og afviste kontakt med omverdenen. I dag er Familien mere åben og demokratisk. Forkyndelsen er apokalyptisk, dvs. optaget af forestillinger om dommedag, men det kristne kærlighedsbudskab betones i lige så høj grad. Fri kærlighed og en fri seksualmoral bragte oprindelig Familien i konflikt med omgivelserne; i dag er denne praksis forladt. Familien tæller maksimalt 3000 medlemmer, som lever i mindre bofællesskaber over hele Jorden. Den har været genstand for forfølgelse i flere lande.