FIVA, Fédération Internationale des Véhicules Anciens, international paraplyorganisation for 73 veteranbil- og motorcykelklubber i 48 lande. FIVA virker for at sikre ensartede definitioner af historiske motorkøretøjer samt for at varetage den motorhistoriske bevægelses interesser over for myndighederne. I 1997 blev FIVA sprængt, da en række lande, herunder Norge, Sverige og Finland, trådte ud og dannede en ny oganisation, International Historic Vehicle Organization, pga. utilfredshed med FIVAs stærke satsning på store, internationale løbsarrangementer. De to organisationer fandt dog sammen igen i 2004 under FIVAs navn. Det danske medlem af FIVA er Motorhistorisk Samråd.