FISH, fluorescens-in situ-hybridisering, metode til at bestemme beliggenheden af en bestemt DNA-sekvens på et kromosom ved at hybridisere denne med den komplementære sekvens, der er blevet mærket med et fluorescerende farvestof. Se også in situ-hybridisering.