F. Bülow, Frederik Bülow, 1791-1858, dansk officer. Bülow deltog som ung løjtnant i krigen mod England. Han blev generalmajor 1848 og udmærkede sig som brigadekommandør i kampene ved Bov, Slesvig, Nybøl og Dybbøl. Han blev udnævnt til generalløjtnant og øverstkommanderende 1849, planlagde og ledede Slaget ved Fredericia 6. juli, men afgik samme år pga. sygdom. Efter krigen var han kommanderende general indtil 1856.