F.R.S., Fellow of the Royal Society, (eng.), medlem af det kgl. engelske videnskabernes selskab.