F.D. Maurice, Frederick Denison Maurice, 1805-1872, britisk teolog og social reformator; fra 1848 den ledende kraft i Christian Socialist Movement. For Maurice indebar Guds menneskevordelse i Kristus, at kristne værdier må gennemtrænge hele samfundets indretning. I 1853 måtte han forlade sit professorat i teologi som følge af sin afvisning af evige helvedesstraffe; i 1866 blev han professor i moralfilosofi i Cambridge. Hans selvstændige teologi, både ortodoks og liberal, tiltrækker sig stadig opmærksomhed.