Fædrelandenes Europa er et fyndord formuleret af de Gaulle om hans Europapolitik. Det signalerede en total afvisning af overstatslig europæisk integration.