Fædrelandenes Europa, fyndord formuleret af de Gaulle om hans Europapolitik; signalerede en total afvisning af overstatslig europæisk integration.