Export-Import Bank of the United States, Eximbank, føderal amerikansk bank, oprettet i 1934 som Export-Import Bank of Washington; banken fik sit nuværende navn i 1968. Den søger at lette mulighederne for amerikansk industrieksport ved bl.a. at yde langsigtede lån, finansielle garantier og forsikringsordninger mod betalingssvigt til amerikanske eksportører. Banken tager ikke sigte på at fortrænge privat kapital.