Eurydice er et informationsnet oprettet af EU for at opbygge og sprede kendskabet til medlemslandenes uddannelsespolitiske udvikling. Eurydice, der er påbegyndt i 1976, indgik i 1995 i EU's uddannelsesprogram Sokrates, som omfatter udarbejdelse af sammenlignende materiale og analyse af uddannelsesforhold i EU-landene. Arbejdet varetages i hvert land af en national instans, i Danmark af Undervisningsministeriet.