European Physical Society, Det Europæiske Fysiske Selskab, dannet i 1968 for at fremme det europæiske samarbejde inden for forskning og undervisning i fysik. Selskabet har individuelle medlemmer og er derudover en sammenslutning af 42 nationale fysiske selskaber i Europa med et samlet medlemstal på over 120.000. Mange ledende forskningscentre og industrielle virksomheder er associerede medlemmer. Selskabet arrangerer bl.a. konferencer og udgiver tidsskrifter.