Europas Faglige Samorganisation, EFS, European Trade Union Confederation, ETUC, europæisk sammenslutning af faglige landsorganisationer og europæiske fagsekretariater, dannet i 1973 for at varetage lønmodtagerinteresser i forbindelse med den europæiske integration. EFS er anerkendt af EU som repræsentant for lønmodtagerne. I 2007 var 81 landsorganisationer fra 36 lande og 12 europæiske fagsekretariater medlemmer af EFS, som i alt repræsenterede 60 mio. lønmodtagere. EFS omfatter både socialistiske, kristelige og kommunistiske organisationer. Fra Danmark er LO, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd samt Akademikernes Centralorganisation medlemmer.