Eureca, European Retrievable Carrier (fra Archimedes' udbrud Heureka!), forskningssatellit udviklet til genbrug; bygget for den europæiske rumorganisation ESA. Eureca blev opsendt i 1992 med den amerikanske rumfærge Atlantis og efter 11 måneder i rummet hentet tilbage til Jorden af en anden rumfærge. Den 4500 kg tunge satellit medførte 16 videnskabelige instrumenter. Det vigtigste forskningsområde var eksperimenter med materialer under vægtløshed, fx krystalvækst; men der blev også gennemført studier af atmosfæren, Solen, røntgenastronomi samt forsøg med ny rumteknologi. Eureca gav en sjælden mulighed for direkte at vurdere det barske rummiljøs indvirkning på satellitten. Selvom Eureca var udviklet til ca. fem flyvninger, blev kun én gennemført.