Eugène de Beauharnais Leuchtenberg, 1781-1824, fransk officer, hertug af Leuchtenberg og fyrste af Eichstätt fra 1817; søn af general Alexandre de Beauharnais (1760-94) og den senere kejserinde Joséphine, far til Josefina, svensk-norsk dronning. Eugène de Beauharnais fulgte Napoleon Bonaparte på felttoget i Italien 1796-97, deltog i militærekspeditionen til Egypten 1798-99 og bistod Napoleon ved Brumairekuppet i 1799; han blev ved kejserdømmets oprettelse i 1804 udnævnt til fransk prins og året efter til vicekonge af Italien. I 1806 blev han gift med en datter af Maximilian 1. af Bayern, og i 1807 adopteredes han af sin stedfar, kejser Napoleon. Han blev i 1809 øverstbefalende i Italien, var hærkommandant i krigen i Rusland i 1812 og i 1813 i den franske hær i Tyskland, og desuden organiserede han forsvaret af Italien mod Østrig. Efter Napoleons fald søgte han støtte hos sin svigerfar, der gjorde ham til hertug af Leuchtenberg og fyrste af Eichstätt.