Esprit-programmet, European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology, støtteprogram, etableret i 1984 for informationsteknologiske projekter umiddelbart før deres markedsføring. Programmet blev i 5. rammeprogram for forskning 1998-2002 sammenlagt med ACTS-programmet og Telematic Applications-programmet i IST-programmet, som har eksisteret i de forskningspolitiske rammeprogrammer siden da.