Erwin Stresemann, 1889-1972, tysk zoolog og ornitolog. Stresemann var især i mellemkrigstiden en førende ornitolog; fra 1922 var han leder af fugleafdelingen på Berlins zoologiske museum, og i 1930 blev han professor. I den tyske ornitologiske forening DOG var han generalsekretær 1922-49, præsident 1949-67 og siden ærespræsident. Han redigerede adskillige fagtidsskrifter, bl.a. Journal für Ornithologie (1922-61). Blandt hans mange publikationer kan nævnes fuglebindet til Handbuch der Zoologie (1927-34), der på 900 sider giver en samlet fremstilling af alle ornitologiens felter.