Errico Malatesta, 14.12.1853-22.7.1932, italiensk agitator og journalist. Malatesta var anarkist og allerede som ung politisk aktiv. I 1871 tilsluttede han sig Første Internationale. Da Internationalen blev sprængt året efter, fulgte han Mikhail Bakunin over i den anarkistiske internationale. Som en af anarkismens mest fremtrædende personligheder og som en blændende taler rejste Malatesta rundt i Europa samt i bl.a. Argentina og USA i forsøg på at stifte revolutionære grupper. Pga. sin agitation tilbragte han i alt 12 år i fængsel og modtog tre dødsdomme, som dog ikke fuldbyrdedes.